czwartek, grudzień 7, 2023

Księgowość

Co to jest przychód netto ze sprzedaży?
Przychód netto ze sprzedaży to kwota pozostająca po odliczeniu kosztów związanych z produkcją i dystrybucją produktów lub usług. Jest to ważny wskaźnik finansowy, który informuje o wyniku operacyjnym firmy i jej zdolności do generowania dochodów. Przychód netto ze sprzedaży jest jednym z głównych elementów raportu finansowego przedsiębiorstwa.Co to jest...
Jak wyliczyć proporcje leasingu?
Aby wyliczyć proporcje leasingu, należy zastosować odpowiednie formuły matematyczne oraz uwzględnić wszystkie koszty i opłaty wynikające z umowy leasingowej. W tym celu warto skorzystać ze specjalnych kalkulatorów lub poradzić się ekspertów w dziedzinie finansów i rachunkowości. Dzięki temu można dokładnie obliczyć wysokość rat oraz ustalić ostateczną kwotę do spłaty...
Co zrobić aby uniknąć podwójnego opodatkowania?
Podwójne opodatkowanie jest sytuacją, w której dochody lub majątek podlegają opodatkowaniu przez dwa różne kraje. Aby uniknąć tego typu sytuacji, istnieją specjalne umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania oraz odpowiednie procedury i regulacje prawne. W tym artykule omówimy sposoby na uniknięcie podwójnego opodatkowania oraz jakie kroki należy przedsięwziąć, aby...
Kiedy wydatek jest związany z generowaniem dochodów lub uzyskiwaniem korzyści ekonomicznych w przyszłości, to staje się kosztem. Wprowadzenie takiego wydatku do księgowości przedsiębiorstwa pozwala na jego uwzględnienie przy obliczeniu wyniku finansowego oraz oszacowanie wartości aktywów i pasywów firmy. Koszt może być również definiowany jako cena ponoszonej przez firmę za...
Na RMK (Rachunku Maklerskim) księgujemy transakcje dokonywane na rynku finansowym, takie jak kupno i sprzedaż akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych. Księgowanie odbywa się w czasie rzeczywistym i umożliwia śledzenie aktualnego stanu portfela inwestycyjnego oraz historii dokonanych operacji. RMK to niezbędne narzędzie dla każdego inwestora indywidualnego lub instytucjonalnego działającego na...
Jak wrzucić samochód w koszty firmy?
Aby wrzucić samochód w koszty firmy, należy przede wszystkim wykazać jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wówczas możliwe będzie odliczenie części lub całości poniesionych kosztów eksploatacyjnych oraz amortyzacji pojazdu. Dalsze kroki będą uzależnione od konkretnego rodzaju działalności i formy opodatkowania podmiotu gospodarczego.Jakie są korzyści finansowe związane z włączeniem samochodu...
Ile aut można sprzedać bez działalności?
W Polsce, aby sprzedawać samochody jako osoba prywatna, nie jest konieczne posiadanie działalności gospodarczej. Jednakże istnieją pewne ograniczenia co do ilości pojazdów, które można sprzedać w ciągu roku bez rejestracji firmy.5 faktów na temat sprzedaży samochodów bez działalności gospodarczejSprzedaż samochodu bez działalności gospodarczej to temat, który budzi wiele pytań...
Konto 405 w księgowości jest używane do rejestracji różnych kosztów operacyjnych, takich jak koszty wynagrodzeń pracowników czy zakupu materiałów biurowych. Jest to konto rozliczeniowe i służy do rejestrowania wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.Wpłaty na konto 405Wpłaty na konto 405 są częstym zjawiskiem w biznesie. Księgowanie tych wpłat jest...
Czy działalność nierejestrowaną musi mieć kasę fiskalną?
Tak, zgodnie z polskim prawem każda działalność gospodarcza - także nierejestrowana musi posiadać kasę fiskalną. Jest to obowiązek wynikający m.in. z ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Niezastosowanie się do tych przepisów grozi sankcjami finansowymi dla przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność.Czy...
Czy mały ZUS liczy się do stażu pracy?
Tak, mały ZUS liczy się do stażu pracy.Czy mały ZUS liczy się do stażu pracy?Czy mały ZUS liczy się do stażu pracy? To pytanie, które nurtuje wielu przedsiębiorców i pracowników. W Polsce wiele osób decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, a jednym z najważniejszych aspektów jest oczywiście ubezpieczenie...

ZOBACZ TEŻ

Gdzie najkorzystniej wziąć kredyt?

Gdzie najkorzystniej wziąć kredyt?

Gdzie najkorzystniej wziąć kredyt? h1 {font-size: 24px; font-weight: bold;} h2 {font-size: 20px; font-weight: bold;} h3 {font-size: 18px; font-weight:bold;} p, li {text-align : justify;} body { margin-left:auto; ...
Czy rozpoczynając działalność muszę mieć kasę fiskalną?

Czy rozpoczynając działalność muszę mieć kasę fiskalną?

Tak, osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w Polsce muszą posiadać kasę fiskalną. Jest to wymóg prawa podatkowego i dotyczy większości branż. Kasa fiskalna służy do...
Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe

Postępowanie sądowe to proces rozstrzygania sporów pomiędzy stronami przed odpowiednim organem, czyli sądem. W toku postępowania dochodzi do przeprowadzenia dowodów i wysłuchania argumentacji każdej...
Procesy wytwarzania oprogramowania

Procesy wytwarzania oprogramowania

Procesy wytwarzania oprogramowania to zbiór kroków, które mają na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego tworzenia programów komputerowych. Proces ten obejmuje cały cykl życia aplikacji...
Co można odliczyć od podatku?

Co można odliczyć od podatku?

W Polsce istnieje wiele możliwości odliczenia od podatku różnego rodzaju wydatków. W tym artykule przedstawimy najczęściej spotykane formy ulg i kosztów, które można uwzględnić...