Co księgujemy po stronie ma?
Co księgujemy po stronie ma?

Co księgujemy po stronie ma?

Często słyszymy o tym, że coś jest „księgowane po stronie ma”. Ale czym tak naprawdę jest ta tajemnicza strona i co na niej księgujemy? W dzisiejszym artykule postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Definicja

Zanim przejdziemy do szczegółów, warto najpierw wyjaśnić, czym dokładnie jest „strona ma”. Termin ten odnosi się do rachunkowości i dotyczy zapisywania transakcji finansowych w jednej ze dwóch kolumn – debetowej lub kredytowej. Stroną mają nazywamy tą część konta bilansowego lub kosztowego, która przedstawia przyrost aktywu (wartości) albo zmniejszenie pasywa (zobowiązań).

Księgowanie transakcji

Głównym celem książek rachunkowych jest utrwalenie informacji o wszelkich operacjach finansowych firmy. Kiedy dokonujemy jakiejś transakcji biznesowej np., sprzedajemy towar klientowi za gotówkę – musimy ją zapisać w naszych rejestrach.

Aby poprawnie wprowadzić dane dotyczące tej sprzedaży do systemu rozliczeniowego korzystając z metody podwójnego obciążenia/rejestrującej rejestrowanie obciążenia konta sprzedaży i zobowiązań pieniężnych po stronie ma. To oznacza, że kwota przychodu ze sprzedaży zostaje zarejestrowana jako wartość w kolumnie „ma” na koncie sprzedaży oraz zmniejszenie gotówki (lub wzrost należności) również jest rejestrowane po stronie ma.

Przykład

Zakładamy, że firma XYZ prowadzi sklep spożywczy i właśnie dokonano transakcji zakupu towaru od dostawcy za 1000 złotych. Ta operacja będzie księgowana następująco:

 • Konto kosztowe – Zwiększenie kosztów zakupionego towaru o 1000 zł (po stronie win)
 • Konto płatności – Zmniejszenie salda środków pieniężnych lub zadłużeń do dostawcy o 1000 zł (po stronie majątkowej)

Inne przykłady księgowania po stronach

Powyżej przedstawiliśmy jedno prosty przykład wprowadzenia danych finansowych do systemu rachunkowego poprzez strony „win” i „posiada”. Poniżej znajduje się kilka innych typowych przypadków księgowania transakcji:

Sprzedarć dla klienta na kredyt

Gdy udzielamy klientowi kredytu np., dając mu możliwość zakupu towarów na raty, księgujemy tę transakcję po stronie „ma” w następujący sposób:

 • Konto sprzedaży – Zwiększenie przychodów ze sprzedaży o wartość produktu (po stronie majątkowej)
 • Konto należności od klienta – Dodanie kwoty do zobowiązań naszego klienta (po stronie winnej)

Płatność za dostarczone usługi

Jeśli firma XYZ świadczy pewne usługi i ktoś płaci za nie gotówką, wpisujemy taką operację w rejestrze korzystając z obciążenia/rejestrującego metody rejestrowania. Księgowość tej transakcji będzie wyglądala nastepująco:

  <

 • Rachunek bankowy lub gotowić – zmniejszenie salda pieniędzy firmowych o wysokości opłaconej kwoty.</lu/li

  Znaczenie prawidłowego księgowania

  Ważne jest aby dokładnie rozumiec jak działa proces ksiegowania oraz dlaczego odpowiednia procedura jest istotna dla firmy.

  Poprawne i systematyczne prowadzenia rachunkowości zapewnia:

  – Dokumentacje wszystkich operacji finansowych firmy,
  – Monitorowanie stanu kont finansowych,
  – Sprawozdawczosc zarówno dla właścicieli jak też urzędu skarbowego,
  – Ułatwienie analizy finansowej i podejmowania decyzji biznesowych.

  Podsumowanie

  Księgowanie po stronie ma to kluczowy element prowadzenia rachunkowości dla każdej firmy. Dzięki odpowiednim zapisom możemy śledzić wszystkie transakcje finansowe, monitorować stan kont oraz tworzyć dokładne sprawozdania zarówno dla naszych potrzeb wewnętrznych, jak i do celów podatkowych.

  Pamiętajmy jednak o konieczności przestrzegania prawidłowego procesu ksiągowań oraz zachowaniu precyzji przy wprowadzaniu danych. To pomoże nam uniknąć błędów i zagwarantuje rzetelność naszej dokumentacji finansowej.

  Wezwanie do działania:

  Zapraszamy Cię do odwiedzenia strony https://it-life.pl/ w celu dowiedzenia się więcej na temat „Co księgujemy po stronie ma?”. Kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do artykułu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here