Czy nauczyciel może nie zgodzić się na nauczanie indywidualne?
Czy nauczyciel może nie zgodzić się na nauczanie indywidualne?

Czy nauczyciel może nie zgodzić się na nauczanie indywidualne?

Czy nauczyciel może nie zgodzić się na naukę indywidualną?

Nauczenie uczniów i przekazanie im wiedzy to jedno z głównych zadaniach, które stawiają przed sobą wszyscy pedagodzy. Jednak czy każdy uczeń powinien być objęty takim samym podejściem edukacyjnym? Czym jest nauka indywidualna i czy istnieje możliwość, żeby jakiś nauczyciel odmówił jej prowadzenia? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej.

Co to jest nauka indywidualna?

Nauka indywidualna polegała ma tym, że jeden uczeń otrzymuje lekcje tylko dla siebie bez udziału innych uczestników. Jest to forma edukacji skoncentrowana wyłącznie  również konkretnego dziecka lub młodego człowieku.

Zalety szkoły publicznej</h3

 • Szeroki dostęp do różnorodnych środków dydaktycznych;</li
 • Możliwość nawiązania kontaktu ze róznymi grupami społeńecznymi;
 • Rozwój umiejętności społecznych;

Zalety nauki indywidualnej:</h3

 • Indywidualne podejście do ucznia, uwzględniające jego potrzeby i predyspozycje;</li
 • Kontrolowany tempo nauczania dostosowane do możliwości dziecka ;</li;
 • Mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z dyscypliną w klasach większych.

  ;

Czy nauczyciel może odmówić prowadzenia lekcji indywidualnych?

Jakiekolwiek decyzje dotyczące udzielania lub nieudzielanie prywatnych lekcji należą wyłącznie do samego pedagoga. Nauczenie jest to  proces obustronne – zarówno uczeń jak i nauczyciel muszą być komfortowani formami pracy edukacyjnej.

Często przyczyną odrzutu ze strony nauczylala są ogromne różnice pomiędzy poziomem zaawansowania posiadanych przez uczniów wiadomości czy też ilości materiału, któr ytrzeba by omówić podczas takich zajęć. Nie można zapominać że taka forma edukacji wymaga dużego nakładu czasowego a także dodatkowej energii emocjonalnej które mogłyby zostać przeznaczone np.na przygotowanie siędo inych kursóœ albo spotkania z innymi uczniami.

Jakie są przesłanki odmowy?

Nauczyciel może zdecydować się na nieudzielanie prywatnych lekcji w przypadku, gdy:

 • Uczeń nie wykazuje odpowiedniej motywacji i zaangażowania;
 • Nauczyciel ma już pełny grafik zajęć i nie jest w stanie znaleźć dodatkowego czasu dla indywidualnej nauki;
 • ;

 • Potrzebuje odpoczynku lub chce skoncentrować się na innych ważnych zadaniach pedagogicznych.
 • ;

Czy decyzja o odmowie jest sprawiedliva?</h3

Odpowiedź na to pytanie może być różna. Z jednej strony każdy uczeń powinien mieć możliwość skorzystania z nauki indywidualne jeśli tylko tego potrzebuje. Jednak należy pamiętać, że wszyscy ludzie mają swoje ograniczenia czasowe oraz emocjonalne.

Odmowa prowadzenia prywatnego kursu przez pedagoga wynika najczęściej właśnie ze względów czysto praktyczno-organizacyjnym albo też braku wystarczającej liczby wolnuch godzin pracy – tak aby dało radą ich przeznaczyć dla wszystkich chetnie proszących rodziców czy dzieci . Warto również podkreślic fakt  że to samemu Nauczeniu musi oceniacz ile energii może poświęcic na tego typu dodatkowe lekcje.

Podsumowanie

Nauka indywidualna jest jedną z wielu form edukacji, która ma swoje zalety i wady. Czy nauczyciel może nie zgodzić się na jej prowadzenie? Tak, ma prawo do podjęcia takiej decyzji ze względu na różnice w poziomie zaawansowania uczniów czy brak możliwości znalezienia dodatkowego czasu dla prywatnych lekcji. Decyzja o odmowie nauki indywidualnej powinna być jednak dobrze przemyślana i uwzględniać potrzeby każdego ucznia oraz samego pedagoga.

Tak, nauczyciel może nie zgodzić się na nauczanie indywidualne.

Link do strony: Zyrałdowianka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here