Na czym polega model Michigan?
Na czym polega model Michigan?

Na czym polega model Michigan?

Na czym polega model Michigan?

Czym jest model Michigan? Model ten, znany również jako „Michigan Business Model” lub „Model 7S”, został opracowany na Uniwersytecie w Michigania przez badaczy Tom Petersa i Roberta Watermana. Jest to narzędzie analizy strategicznej, które pomaga organizacjom ocenić ich aktualne pozycje oraz zidentyfikować obszary do rozwoju.

Zasady modelu:

Model Michigan składa się z siedmiu elementów zwanych S: strategy (strategia), structure (struktura), systems (systemy), style (styl zarządzania), staff/stakeholders/employees/skills/service/people/processes/procedures/policies/practices/productivity/culture/climate/knowledge/information/resources/results/goals/targets/growth/market/customer/client/supplier/distribution/channel/warranty/reputation/quality/planning/partnership/network/benchmarking/improvement/model/value/values/vision/mission/objective/environment/experience/effectiveness/responsibility/accountability/flexibility/agility/adaptation/diversity/teamwork/business development/marketing/hr/recruitment/training/performance/appraisal/promotion/payroll/data/analytics/statistics/trends/tools/software/hardware/equipment/machinery/support/documentation/reporting/control/measurement/discipline/workplace/security/regulations/compliance/risk/opportunities/challenges) :

S – Strategia:

  • Rozumienie celów organizacji i opracowanie planu działania w celu ich realizacji.
  • Identyfikacja wartości, misji i strategii biznesowej.

S – Struktura:

  • Rozmieszczenie zadań i odpowiedzialności między pracownikami oraz relacje hierarchiczne wewnątrz organizacji.

S – Systemy:

  • Narzędzia, procedury, polityki i praktyki stosowane przez firmę do zarządzania operacyjnymi aspektami jej działalności (np. systemy informatyczne).

Kultura firmy – znaczenie dla modelu Michigan

Jednym z kluczowych elementów wpływających na skuteczność działań jest kultura firmy. Model Michigan zakłada istnienie silnej korporacyjnej kultury opartej na wspólnych wartościach, normach zachowań oraz zaangażowaniu pracowników. Kultura ta powinna być spójna ze strategią biznesową oraz sprzyjać osiąganiu zamierzonych rezultatów.

Ponadto model ten podkreśla rolę ludzi jako strategicznego zasobu firmy. Wyróżnia on cztery obszary dotyczące kadry: 1) umiejętności (skills), 2) motywacja (staff/stakeholders/employees/service/people/culture/climate/knowledge/information/resources/results/goals/targets/growth/market/customer/client/supplier/distribution/channel/warranty/reputation/quality/planning/partnership/network/benchmarking/improvement/model/value/values/vision/mission/objective/environment/experience/effectiveness/responsibility/accountability/flexibility/agility/adaptation/diversity/teamwork/business development/marketing/hr/recruitment/training/performance/appraisal/promotion/payroll/data/analytics/statistics/trends/tools/software/hardware/equipment/machinery/support/documentation/reporting/control/measurement/discipline/workplace/security/regulations/compliance/risk/opportunities/challenges), 3) umiejscowienie (position), oraz 4) postawę wobec pracy (style).

Zalety modelu Michigan:

Model Michigan jest wszechstronnym narzędziem, które pomaga organizacjom analizować ich obecną sytuację i identyfikować obszary do ulepszenia. Oto kilka głównych zalet tego modelu:

  • Pomoc w opracowywaniu strategii biznesowej.
  • Ocena spójności pomiędzy różnymi elementami organizacji.
  • Wsparcie przy zarządzaniu zmianami i restrukturyzacją firmy.

Kończąc…

Niektóre z najbardziej udanych firm na świecie korzystają z modelu Michigan jako podstawowego narzędzia strategicznego. Dlatego warto zapoznać się bliżej z tym modelem i wykorzystać go dla rozwoju swojej własnej organizacji. Pomoże on lepiej zrozumieć strukturę firmy, jej kulturę oraz systemy zarządzania. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy modelu Michigan, organizacje mogą lepiej zrozumieć swoje mocne strony i obszary do poprawy.

Zapoznaj się z modelem Michigan, klikając tutaj: Link do strony o modelu Michigan.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here