Po której stronie księguje się zobowiązania?
Po której stronie księguje się zobowiązania?

Po której stronie księguje się zobowiązania?

Jednym z podstawowych zagadnień rachunkowości jest odpowiednie rozliczenie i księgowanie różnych rodzajów transakcji finansowych. W przypadku zobowiązań, istotne jest ustalenie po której stronie bilansu powinny być one ujęte – czy jako aktywa czy pasywa. Często spotykamy się również ze specjalnymi okolicznościami, w których trudno jednoznacznie sklasyfikować dane zadłużenie.

Co to są zobowiązania?

Zacznijmy od definicji samego terminu „zobowiązanio”. Zgodnie ze standardami rachunkowości, może ono być opisane jako obecna lub przyszła konsekwencja dokonanych wcześniej wydarzeń ekonomiczych wymagających zapłaty przez przedsiębiorstwo innemu podmiotowi. Innymi słowy, mamy do czynienia with roszczeniem w stosunku do firmy.

Klasyfikacja

Istota klasyfikacji polega na umiejscawianiu danego zadłużenia po właściwej stronie bilansu – czyli odróżnieniu go między aktywami a pasywami.

  • Aktywa: reprezentują wartość posiadanych dóbr oraz praw majątkowych. Oznacza to, że aktywa stanowią wartości zasobów należących do przedsiębiorstwa, które przynoszą korzyść w postaci oczekiwanych przepływów pieniężnych lub innych ekonomicznie uzasadnionych efektów.
  • Pasywa: reprezentują obecne lub potencjalne wymagania finansowe w stosunku do firmy. Są to zadłużenia oraz inne zewnętrzne źródła kapitału trudniacej się działalności gospodarczej jednostki

Zadłużenie jako pasywo?

Najbardziej oczywistym przypadkiem klasyfikacji zadłużeń jako pasyw jest sytuacja, gdy firma ma wynegocjowane umowy kredytowe czy też po prostu posiada długi względem dostawców i kontrahentów.
W takich przypadkach mamy świadomość istnienia roszczenia podmiotom trzecim na nasze kosztowności – dlatego ich wartość powinna być ujęta po stronie pasywnej bilansu.

Przedpłaty klienta

Jednak nie wszystkie rodzaje zobowiązań są równie jasno określone i łatwe do sklasyfikowania. Przykładem mogą być wpłaty dokonywane przez klienta przed wykonaniem usług bądź dostarczeniem towarów. W takim przypadku mamy do czynienia z przedpłatą, która jest formą zadłużenia względem klienta.

Rezerwy i zobowiązania warunkowe

Czasami firma musi utworzyć rezerwę na pokrycie przyszłych wydatków lub strat. Rezerwa taka ma charakter pasywny – stanowi zaplanowany obciążenie dla firmy w przyszłości.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku istnienia nieokreślonych jeszcze roszczeń bądź innych rodzajów odpowiedzialności prawnej – są one uznawane jako potencjalne zobowiązania.

Zadłużenie a wynik finansowy

Kolejnym aspektem klasyfikacji zadłużeń jest ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

  • Rozliczenie odsetkami: Część długoterminowych kredytów może generować dodatkowe koszty w postaci odsetek. Te naliczenia mają bezpośredni wpływ na wysokość kosztu uzyskania przychodów oraz wartości EBITDA (ang.Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
  • Po stronie operacyjnej: Zadłużenie krótkoterminowe często pojawia się jako skutek prowadzonej działalności operacyjnej firmy. Może to obejmować zobowiązania wobec dostawców czy też kosztu wynagrodzeń pracowników.

Podsumowanie

Zadłużenie jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno dla małych firm jak i dużych korporacji.
Ważne jest umiejscowienie go na właściwej stronie bilansu – jako aktywo lub pasywo, w zależności od charakterystyki zadłużenia oraz jego wpływu na kondycję finansową firmy.
Bez względu jednak na klasyfikację, istotne jest świadome podejście do zarządzania długiem i utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Zobowiązania księguje się po stronie pasywów.

Oto link tagu HTML do strony https://www.larobes.pl/:

Link

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here