bilans

Bilans handlowy to mówiąc najprościej, różnica pomiędzy eksportem a importem. Określenia tego zwykle używa się w odniesieniu do gospodarki danego państwa, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy posługiwali się nim w innych celach niż te związane z polityką. 

O wystąpieniu bilansu handlowego, mówimy również, gdy mamy do czynienia z nadwyżką handlową, ujemnym deficytem oraz bilansem płatniczym. Można powiedzieć, że te trzy wymienione pojęcia, są szczególnymi przypadkami bilansu handlowego oraz jednocześnie, jego rodzajami gatunkowymi. Ale by w pełni zrozumieć to, czym jest on rzeczywiście, nie można pominąć zagadnienia dwóch, determinujących go czynników, jakimi są import i eksport. Te oraz wiele innych, tego typu informacji, znajdziecie państwo na stronie https://zielonebanknoty.pl/ .

Eksport, to nic innego jak sprzedaż towarów lub usług podmiotom zagranicznym, czyli takim które znajdują się poza terytorium państwa, w którym my produkujemy czy też wytwarzamy dany produkt, będący przedmiotem handlu. Import natomiast, to zakup towarów lub usług w obcym państwie, po to byśmy my, jako ich nabywca, mogli je następnie wykorzystać, na rynku krajowym.

GŁÓWNE RODZAJE BILANSU HANDLOWEGO. 

A,B,C ZESTAWIEŃ TRANSAKCYJNYCH.

Nadwyżka handlowa to sytuacja, z którą mamy do czynienia, kiedy bilans handlowy naszego produktu jest na plusie, czyli wykazuje tendencje dodatnie. O nadwyżce mówi się również wtedy, gdy bieżąca cena rynkowa i tzw. cena równowagi, różnią się od siebie.

Ujemny deficyt handlowy ma miejsce, kiedy różnica między wartością eksportu, a wartością importu danego dobra lub też, jak to wygląda w sytuacji gospodarki państwowej, wszystkich dóbr i usług, które bierzemy pod uwagę, jest ujemna.

Bilans płatniczy jest rodzajem zestawienia oraz porównania, jakiego dokonujemy zestawiając wszystkie, dostępne nam transakcje. Przykład? Zestawienie roczne, kwartalne, miesięczne. Typowo księgowa robota. Jednak wiedza na ten temat, jest bardzo wiarygodna i ciężko jest ją czymkolwiek innym, skutecznie zastąpić. Bez niej możemy zostać uznani za mało zorientowanego w swojej działalności, przedsiębiorcę, który nie dba o wyniki prowadzonej przez siebie firmy. W ujęciu gospodarki prowadzonej przez państwo, za bilans płatniczy uważa się, zestawienie wszystkich transakcji, jakie dokonane były w danym okresie przez rezydentów oraz osoby, które nie prowadziły tych transakcji, w branym pod uwagę okresie, na terenie kraju, czyli tzw. nierezydentów. Te oraz wiele innych, tego typu informacji, znajdziecie państwo na stronie https://zielonebanknoty.pl/ .

DUŻE PŁASZCZYZNY W MAŁEJ PERSPEKTYWIE. 

Być może po tym krótkim wpisie, zostanę uznana za wroga publicznego nr 1, ze względu na to, iż namawiam państwa do praktykowania globalnych, odnoszących się do polityki państwowej pojęć ekonomicznych, w zakresie bardziej osobistym i spersonalizowanym. Jednak mój cel jest precyzyjny, chodzi o to byśmy wszyscy nauczyli się dobrze rozumieć, zawiłą i skomplikowaną rzeczywistość ekonomiczną, która nas otacza, podobnie jak innego rodzaju realia, w których żyjemy. Poza tym, słowo “handel”, nie jest przecież zarezerwowane i typowe, jedynie dla gospodarki prowadzonej przez państwo. Mam nadzieję, że podobnie jak ja, nie macie państwo co do tego żadnych, zbędnych wątpliwości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here