Niezarejestrowana działalność gospodarcza wiąże się z ryzykiem sankcji prawnych oraz finansowych. Osoba prowadząca nielegalną działalność może zostać ukarana grzywną, a w przypadku powtarzających się naruszeń – nawet pozbawieniem wolności. Ponadto, brak rejestracji przedsiębiorstwa uniemożliwia korzystanie z wielu ulg podatkowych i innych form wsparcia dla firm.

Konsekwencje prawne

Co grozi za niezarejestrowaną działalność gospodarczą?

Działalność gospodarcza to szansa na realizację swoich zawodowych marzeń oraz sposób na uzyskanie dodatkowego źródła dochodu. Jednak, aby rozpocząć prowadzenie własnej firmy w Polsce, trzeba spełnić wiele formalności związanych z rejestracją i legalizacją przedsięwzięcia. Niektórzy jednak decydują się na prowadzenie biznesu bez rejestracji – co niesie ze sobą poważne konsekwencje prawne.

Zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym każda osoba fizyczna lub prawna może wykonywać działalność gospodarczą pod warunkiem jej wpisu do właściwego rejestru (KRS lub CEIDG). Osoby, które podejmują taką aktywność bez dokonania odpowiednich formalności są postrzegane jako tzw. „działający poza systemem”. Co oznaczają dla nich konsekwencje prawa?

W pierwszej kolejności należy pamiętać o tym, że brak wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej skutkuje naruszeniem przepisów ustawy regulującej ten obszar – czyli tzw. ustawy CEIDG.

Niezależnie od tego jakiej specjalizacji dotyczy nasz biznes (np.: usługi sprzątania biur), jeśli chcemy legalnie prowadzić działalność, musimy zgłosić ją do CEIDG. Wpis w rejestrze to podstawa dla każdej osoby chcącej działać na rynku i otrzymać wszelkie potrzebne dokumenty pozwalające na korzystanie z prawa.

Jeśli jednak postanawiamy ominąć ten etap, powinniśmy liczyć się z konsekwencjami – a te są bardzo dotkliwe.

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nielegalna działalność gospodarcza grozi karą grzywny od 1 tysiąca złotych do nawet 50 tysięcy złotych. Oczywiście wysokość kary uzależniona jest od wielu czynników (np.: rodzaju wykonywanej pracy), ale warto mieści jej orientacyjną kwotę przed decyzją o nierejestrowaniu swojej firmy.

Kolejnym zagrożeniem wynikającym ze „śmiałego” podejmowania takiej aktywności bez odpowiedniej rejestracji jest ryzyko utraty praw własności intelektualnej oraz naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa czy też klientów naszej firmy.

Oznacza to m.in., że pozbawieni możemy zostań możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń wynikających np. ze sprzedanych usług lub produktów – co niesie za soba ogromne koszty finansowe i czasowe.

Niezarejestrowana działalność gospodarcza może również prowadzić do utraty wiarygodności na rynku. Klienci i kontrahenci zwykle preferują współpracę z firmami, które są legalnie funkcjonujące oraz posiadają wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie ze swoich usług.

Warto podkreślić także to, że nielegalna działalność ma wpływ nie tylko na nasze interesy jako przedsiębiorców – ale przede wszystkim grozi szeregiem negatywnych skutków dla państwa.

Niepłacenie podatków czy też unikanie opłat powoduje bowiem znaczne straty finansowe dla budżetu kraju – co w końcu odbija się negatywnie zarówno na jego rozwój jak i sytuacji każdego obywatele Polski.

Podsumowując: podejmowanie działań bez rejestracji firmy jest wielką przeszkodą w rozwoju własnego biznesu. O ile często pojawiają się przypadki nieregulowanego handlu (np.: sprzedaży produktów spożywczych), tak samo wiele osób wykorzystuje ten sposób „działania” przy bardziej specjalistycznych zawodach np.: projektant graficzny lub programista).

Takie postawienie spraw jednak niesie za soba ogromne ryzyko kar finansowych, a nawet odpowiedzialności karnoprocesowej – dlatego warto pomyśleć dwa razy nim decyzja o rejestrowaniu zostaje pominięta.

Wezwanie do działania: Nielegalna działalność gospodarcza jest karana przez prawo. Za jej prowadzenie grożą sankcje finansowe oraz kary więzienia. Zachęcamy do rejestracji swojej działalności, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.
Link tag HTML :
PoranekNaSlodko.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here