Czy działalność nierejestrowaną musi mieć kasę fiskalną?
Czy działalność nierejestrowaną musi mieć kasę fiskalną?

Tak, zgodnie z polskim prawem każda działalność gospodarcza – także nierejestrowana musi posiadać kasę fiskalną. Jest to obowiązek wynikający m.in. z ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Niezastosowanie się do tych przepisów grozi sankcjami finansowymi dla przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność.

Czy działalność nierejestrowaną musi mieć kasę fiskalną?

Czy działalność nierejestrowaną musi mieć kasę fiskalną? To pytanie, które zadaje sobie wielu przedsiębiorców rozpoczynających swoją drogę w biznesie. Często zdarza się, że osoby te nie są jeszcze gotowe na założenie własnej firmy i prowadzenie jej na pełnych obrotach. W takim przypadku decydują się oni na prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej.

Działalność ta polega przede wszystkim na sprzedaży towarów lub usług bez posiadania statusu podmiotu gospodarczego – czyli bez rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej (takiej jak np. spółka cywilna) lub wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki kapitałowej.

Warto jednak pamiętać o tym, że pomimo braku formalnego statusu podmiotem gospodarczym istnieje wymóg korzystania z kasy fiskalnej przez każdego przedsiębiorcę dokonującego sprzedaży towarów bądź świadczenia usług dla klienta indywidualnego.

Przyjmijmy przykład: Pani Anna zajmuje się produkcją biżuterii artystycznej i regularnie wystawia rachunki za swój produkt kupującej go osobie fizyczne – Ewie Nowakowskiej ze Szczecina.
Pani Anna nie jest właścicielką żadnej rejestrowanej działalności gospodarczej i dlatego uważa, że nie ma obowiązku korzystania z kasy fiskalnej. To jednak błędne myślenie.

W świetle przepisów prawa podatki należy odprowadzać od każdej sprzedanej sztuki biżuterii a w przypadku dokonania transakcji bez ewidencjonowania jej na kasie – może to skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi dla Pani Anny.

Oczywiście warto pamiętać o tym, że istnieją pewne wyjątki od tej reguły. Przykładem takiego wyjątku mogą być osoby prowadzące nierejestrowaną działalność artystyczną czy naukowo-badawczą oraz tzw. drobni usługodawcy (o czym mowa w Ustawy o VAT). Warto jednak zasięgnąć porady specjalisty lub zapoznać się samemu ze szczegółowymi wymaganiami prawno-podatkowych dotyczących danej branży przed podejmowaniem decyzji co do zakupienia kasy fiskalnej czy też stworzenia rejestru sprzedaży ręcznie albo przy pomocy dostępnych programów komputerowych.

Nie można również zapominać o tym, że nawet jeśli firma działa jedynie jako spółka cywilna bądź inny rodzaj podmiotu gospodarczego posiadający np numer NIP ale nigdy wcześniej nie posiadała urządzenia umożliwiającego emisję paragonów fiskalnych – to i tak ma obowiązek wprowadzenia kasy do swojego biznesu.

Warto pamiętać, że nieprzestrzeganie wymogów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez korzystania z kas fiskalnych lub ewidencjonowanie sprzedaży w inny sposób niż jest to określone przez przepisy podatkowe może skutkować wysokimi sankcjami finansowymi. Dlatego też ważne jest odpowiednie przygotowanie się przed rozpoczęciem własnej działaności nierejestrowanej bądź rejestrowanej- poznanie szczegółowych wymagań prawno-podatkowych danego rodzaju biznesu oraz zadbanie o zakupienie urządzeń umożliwiających legalną sprzedarzy produktów czy usług dla klienta indywidualnego.

Podsumowując, każdy przedsiębiorca dokonujący transakcji handlowych powinien posiadać kasę fiskalną. Nie ma znaczenia fakt rejestracji firmy jako podmiotu gospodarczego: w przypadku sprzedawania produktów lub świadczenia usług konsumenckich (czyli na rzecz osób fizycznych) istnieje obowiązek jej posiadania i stosowania odpowiednich procedur księgowych. Właśnie dlatego warto wcześniej zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi ustawy VAT oraz innymi regulacjami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji finansowych czy prawnych w przyszłości.

Wezwanie do działania: W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej należy sprawdzić, czy wymagana jest kasa fiskalna zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie https://popolskiemu.pl/.

Link tag HTML: https://popolskiemu.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here