Czy należności to aktywa finansowe?
Czy należności to aktywa finansowe?

Tak, należności są uważane za aktywa finansowe. Są to kwoty pieniężne lub inne środki wymagalne, które przysługują firmie od klientów lub innych podmiotów w wyniku sprzedaży towarów lub usług na kredyt oraz z tytułu pożyczek udzielonych przez firmę. Należności mogą być krótkoterminowe (do 12 miesięcy) i długoterminowe (powyżej 12 miesięcy). Ich wartość jest określana na podstawie szacunkowej zdolności ich spłaty przez kontrahentów firmy.

Wpływ należności na bilans finansowy

Wpływ należności na bilans finansowy jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na kondycję przedsiębiorstwa. Należności są kluczowym elementem aktywów finansowych i stanowią podstawę dla wielu firm w procesie tworzenia bilansem.

Należności to kwoty, których dłużnicy nie uregulowali jeszcze w pełni lub częściowo za usługi lub produkty sprzedane przez firmę. W przypadku większości przedsiębiorstw, należności mają znaczący wpływ na ich wyniki finansowe.

Nieuregulowane należność mogą prowadzić do poważnych problemów z płynnością firmy oraz może spowodować problemy ze zdolnośći kredytowej. Jeśli firma ma duże zadłuzenie i nieskutecznie windykują swoje długi od klienta, jej sytuacja staje się bardzo niekorzystna.

Firmy muszą być ostroźne przy ustalaniu wartości własnych wyliczeń dotyczących tego ile pieniędzy będą otrzymywane tygodniami czy miesiącami po dokonaniu transakcji biznesowej (np.wystawieniu faktury) Zbyt wysokie szacowanie tych wartość – zwany ilościowo „nadmuchiwaniem” dochodów – skutkuje białymi plamami we wskaźnikach rentowności działania firmy a także naruszając rzeczywiście posiadany kapitał roboczy.

Firmy muszą dokładnie śledzić swoje należności i regularnie monitorować ich stan, aby uniknąć opóźnienia w zapłacie lub całkowitego braku płatności. Powinny również stosować różne metody windykacji takie jak telefoniczna czy pisemna a także korzystać z firm specjalizujących się w odzyskiwaniu długów.

Wszystkie te działania mają na celu utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej firmy oraz zachowanie jej zdolność kredytowej. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorstwa miały odpowiednią strategię zarządzania swoimi należnościami oraz umiały je skutecznie egzekwować.

Należy pamiętać o tym, że wartość należności wpływa bezpośrednio na bilans finansowy i wynikające stąd wskaźnik rentowności operacyjnej (ROS) – to jedna z najistotniejszych miar efektywności ekonomicznej dla każdej firmy. Im wyżej wynosi ROS tym lepiej firma sobie radzi ze swymi kosztami produkcji , zaangażowanym kapitałem własnym ale też narosłą ilością nieuregulowanych jeszcze faktur sprzedazy

Podsumowując: Naleznosci są kluczowe dla większości firm jako źródło przychodu . Jednakże nadmierne zadłuzenie klientów może sprowokowań poważnych problemów np.związanych z niewypłacalnością. Dlatego właściwe zarządzanie należnościami jest kluczowe dla zdrowia finansowego przedsiębiorstwa i powinno być jednym z priorytetów każdej firmy.

Tak, należności są uważane za aktywa finansowe. Zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy Lolipop na stronie: https://www.lolipop.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here