Urząd skarbowy ma określony czas na przeprowadzenie kontroli podatkowej. Jest to jedna z najważniejszych kwestii, które powinny być znane każdemu podatnikowi. Warto wiedzieć, ile czasu ma urząd skarbowy na kontrolę i jakie są terminy przedawnienia roszczeń podatkowych.

Ile czasu ma urząd skarbowy na kontrolę?

Ile czasu ma urząd skarbowy na kontrolę?

Kontrole podatkowe są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdej gospodarki. Urzędy skarbowe monitorują i weryfikują działalność przedsiębiorców, aby upewnić się, że wszyscy płacą należne podatki. Jednak wiele osób zastanawia się ile czasu ma urząd skarbowy na przeprowadzenie kontroli.

Zgodnie z polskim prawem, organ prowadzący postępowanie podatkowe może wykonywać czynności procesowe przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy lub zostało dokonane jego naruszenie (art. 70 Ordynacji Podatkowej). Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca popełnił błąd lub uchybił swoim obowiązkom w ciągu ostatnich pięciu lat – to dopiero teraz może on być ukarany za te czyny.

Urząd Skarbowy musi jednak pamiętać o tym ograniczeniu czasowym i rozpocząć procedurą kontrolną najpóźniej do końca tego terminu – czyli do grudnia następnych dwóch kolejnych lat po roku objaśnianego opodatkowania (lub innej sprawie będącej przedmiotem kontroli). W przypadku przykład: jeśli chodzi o rok 2021 r., US będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli do końca 2023 r.

Zasada ta odnosi się zarówno do podatników VAT, CIT jak i PIT. Zatem w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą – urząd skarbowy ma pięć lat na wykrycie wszelkich nieprawidłowości związanych z rozliczaniem podatkowym oraz naliczanie należności fiskalnych.

Warto jednak pamiętać o tym, że czas trwania samej kontroli jest uzależniony od wielu czynników takich jak: rodzaj prowadzonej przez firmą działalności, liczba dokonywanych transakcji czy ilość dokumentacji księgowej. W szczególnych przypadkach kontrola może trwać nawet kilka miesięcy lub być powtarzana co roku!

Istnieją sytuacje kiedy US może przeprowadzić tzw. „kontrola po terminie” – gdy mimo upływu okresu pięciolatki pojawiły się nowe fakty pozwalające podejrzewać popełnienie błędów lub uchybień przez przedsiębiorcze (np.: wpisanie fałszywej informacji w deklarację) . Jednakże istotne jest to by udokumentować powód opóźnień i wzglądając na ich naturzę można spodziewać się dużego stopnia rygorystycznej procedury.

Podsumowanie

Kontrole podatkowe są często stresującym doświadczeniem dla przedsiębiorców. Warto jednak pamiętać, że urzędy skarbowe mają tylko pięć lat na przeprowadzenie kontroli i weryfikację poprawności rozliczeń podatkowych. Niemniej warto dbać o rzetelność prowadzonej działalności gospodarczej oraz regularnie kontrolować swoje dokumenty ksiągowe – co pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu związanego z potencjalnymi konsekwencjami wynikającymi ze złamania prawa podatkowego.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących postępowań kontrolnych polecam konsultacje specjalisty ds. podatki – który służy pomocą i wsparciem we wszystkich sprawach powiązanych z prawidłowym naliczaniem należnych kwot fiskalnych!

Urząd skarbowy ma czas na przeprowadzenie kontroli do 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Zachęcam do zapoznania się z artykułem na stronie https://blogofirmie.pl/ dotyczącym procedur kontrolnych urzędu skarbowego w celu lepszego przygotowania się przed ich przeprowadzeniem. Oto link tagu HTML https://blogofirmie.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here