Ile wynosi podatek od dochodu?
Ile wynosi podatek od dochodu?

Podatek od dochodu to podstawowy rodzaj podatku pobierany przez państwo na jego utrzymanie. Jego wysokość zależy od wielu czynników, w tym m.in. wysokości osiąganego dochodu oraz obowiązujących stawek i progów podatkowych. Ostateczna kwota zostaje wyliczona na bazie deklaracji składanej przez każdego płatnika podatku lub automatycznie potrącona z wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę przy użyciu tzw. systemu PAYE (Pay As You Earn).

Podatek od dochodu – ile wynosi?

Podatek od dochodu to jedna z podstawowych danin, które muszą płacić osoby zarabiające pieniądze. Jest on pobierany przez państwo i stanowi ważne źródło finansowania budżetu kraju. Warto więc wiedzieć, ile wynosi ten podatek oraz jakie są jego zasady obliczania.

Aby poznać wysokość podatku od dochodu, należy najpierw określić swoje roczne przychody ze wszystkich źródeł. Do takich przychodów można zaliczyć m.in.: pensję czy wynagrodzenie za pracę na umowę o dzieło lub kontrakt menedżerski; świadczenia emerytalno-rentowe; korzyści uzyskiwane np. ze sprzedaży nieruchomości czy akcji spółek notowanych na giełdzie oraz wszelkiego rodzaju premie i nagrody.

Kolejnym krokiem jest wyznaczenie kwoty wolnej od podatku – tzw. progu ulgi podatkowej – który w Polsce dla osób fizycznych wynosi 8 000 zł brutto rocznie (co odpowiada około 6 500 zł netto). Oznacza to, że jeśli nasze roczne dochody nie przekraczają tej sumy, nie musimy opłacać żadnego podatku.

Jeśli jednak nasze przychody są wyższe niż próg ulgi podatkowej, trzeba policzyć samą stawkę tego ryczałtu – a ta wynosi 18% podstawy opodatkowania (czyli części dochodu, która przekracza kwotę wolną od podatku). Oznacza to, że jeśli nasz roczny przychód wyniósł np. 50 tys. zł brutto, a kwota wolna od podatku to 8 tys., to do obliczenia wysokości podatku musimy wziąć pozostałe – czyli nadwyżkę ponad próg – tj. 42 tysięcy i pomnożyć ją przez stawkę ryczałtu:

42 000 *0,18 =7 560

W tym przypadku należy zapłacić więc około dziesięciu procent swojego całkowitego zarobka na rzecz fiskusa.

Należy jednak pamiętać o pewnych wyjątkach i ulgach dla różnych grup zawodowych oraz inwestorów lub przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Dla osób pracujących na etacie istnieje możliwość skorzystania z tzw. kosztów uzyskania przychodu – co pozwala zmniejszyć sumarycznie osiągnięty dochód za dany rok poprzez uwzględnieneie m.in.: zakupu sprzętu biurowego; przejazdy służbowe; szkolenia itp.). Dzięki temu można płacić niższy PIT.

Innym ważnym elementem jest rozliczenie strat kapitałowych – zwanych potocznie „straty papierowe” – które powstały w wyniku niekorzystnych zmian na giełdzie lub inwestycji. Osoby, które odnotowały straty z tytułu działalności gospodarczej mogą je potrącić ze swojego dochodu i dzięki temu obniżyć wysokość podatku.

Podsumowując – każda osoba zarabiająca pieniądze musi płacić podatek od dochodu. Jego wysokość jest uzależniona przede wszystkim od rocznego przychodu oraz kwoty wolnej od podatku i stawki ryczałtu za określony przedział czasowy. Dla osób prowadzących własną firmę czy też posiadającej różnorakie aktywa finansowe istnieje wiele sposobów, aby skorzystać z ulg i pomniejszyć sumarycznie należny PIT.

Dlatego warto poświęcić trochę czasu na dokładne przeanalizowanie swoich wydatków oraz wszelkich możliwości korekcji kosztów – co może znacząco wpłynąc na nasz budżet domowy!

Podatek od dochodu wynosi zwykle około 18-32% w Polsce. Zachęcam do skorzystania z kalkulatora podatkowego na stronie https://www.4samples.pl/. Oto link tagu HTML do strony:
https://www.4samples.pl/.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułRozwój kariery
Następny artykułCzy dom jest aktywem?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here