Kto musi prowadzić ewidencję przychodów?
Kto musi prowadzić ewidencję przychodów?

W Polsce, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawą o ryczałcie ewidencjonowanym, obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów mają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby korzystające z ryczałtu ewidencjonowanego.

Kogo dotyczy obowiązek ewidencji przychodów?

Kto musi prowadzić ewidencję przychodów?

Ewidencja przychodów jest obowiązkowa dla każdego podatnika. Oznacza to, że osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia dokładnej dokumentacji swoich dochodów i wpływów.

Kogo dotyczy obowiązek ewidencji przychodów? Wszystkich, którzy uzyskują jakiekolwiek dochody w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy to zarówno pracowników etatowych, jak i freelancerów czy właścicieli firm jednoosobowych.

Dla osób fizycznych najważniejszą formą dokumentowania swoich dochodówwynosi roczne rozliczenie podatkowe PIT-37 lub PIT-36L za ubiegły rok kalendarzowy. Jednakże przedmiotem kontroli Urzędu Skarbowego mogą być również inne okresy czasu niż 12 miesięcy – np., kwartał albo miesięcznie (np.: gdy wykonujemy działalność gospodarczą). Dlatego warto już na początku roku zaplanować sposób zbierania danych o własnych wpływach – dzięki temu nie będziemy mieli problemu z ich rzetelnym udokumentowaniem później.

Innym przypadkiem jest sytuacja przedsiębiorcyprowadzącego działalność gospdarcze będącej spółka cywilna bądź jawna; tu konieczne będzie dodatkowo sporządzenie książki przychodów i rozchodów. Warto zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia księgi podatkowej dotyczy również tych firm, których roczny dochód nie przekracza 2 miliony euro.

Dodatkowo dla przedsiębiorców istnieje wiele innych dokumentacji finansowych do wypełnienia – rachunki VAT oraz faktury wystawiane na rzecz klientówwymagają szczególnego traktowania. Przedsiębiorcy mają obowiązek przechowywania takiej dokumentacji przez okres pięciu lat od końca roku kalendarzowego (lub po terminie płatności – jeżeli jest on dłuższy).

Nieprzestrzeganie wymagań prawnych wiążących się z ewidencją przychodu może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi czy nawet karalnymi za uszczerbek na Skarbie Państwa.

Podsumowanie

Ewidencja przychodu to ważna część życia każdego podatnika; zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy muszą monitorować swoje wpływy pieniężne aby móc dokładnie opisać swój stan fiskalny lub jego zmiany w wyniku pracy zawodowej czy handlowej.
Dokumentacja ta jest bardzo pomocna w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego bądź też potrzeby uzyskania kredytu bankowego albo leasingu pojazdów służbowych itp.
Wszelkie wpływy, bez wyjątku powinny być starannie zanotowane w celach kontrolnych oraz przyszłych rozliczeń podatkowych.

Wezwanie do działania: Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą prowadzić ewidencję przychodów. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy księgowej. Zapraszamy na stronę https://lutyk.pl/ – nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego.

Link tag HTML: https://lutyk.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here