Przetwarzanie języka naturalnego (NLP – Natural Language Processing) to dziedzina informatyki, która zajmuje się analizą i przetwarzaniem ludzkiego języka przez komputery. Celem NLP jest umożliwienie maszynom rozumienia oraz generowania tekstu w sposób podobny do tego, jakim posługują się ludzie. W ramach tej dziedziny prowadzone są badania nad takimi zagadnieniami jak: rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe czy wykrywanie emocji w tekście. Przetwarzanie języka naturalnego znajduje zastosowanie między innymi w chatbotach, asystentach głosowych czy systemach automatycznej odpowiedzi na e-maile lub wiadomości tekstowe.

Jak działa przetwarzanie języka naturalnego?

Przetwarzanie języka naturalnego to dziedzina informatyki, która zajmuje się rozumieniem i przetwarzaniem ludzkiego języka przez komputery. W dzisiejszych czasach wiele firm wykorzystuje tę technologię do poprawienia swoich procesów biznesowych.

Jak dokładnie funkcjonuje przetwarzanie języka naturalnego? Proces ten można podzielić na kilka kroków. Pierwszym z nich jest analiza morfologiczna, czyli rozbicie tekstu na pojedyncze słowa oraz określenie ich form gramatycznych i odmiany.

Kolejnym etapem jest analiza składniowa – sprawdzenie kolejności wystąpienia słów w zdaniu oraz relacji między nimi. Dzięki temu możliwe jest stworzenie drzewa składniowego dla danego zdania lub fragmentu tekstu.

Następnie następuje semantyczna interpretacja – oznacza to szukanie znaczenia poszczególnych fraz bądź całych zdań w kontekście całości tekstu. To właśnie dzięki tej fazie program potrafi „wyciągnąć” sensowne informacje ze zgromadzonego materiału tekstowego.

Ostatnim etapem pracy nad danym dokumentem są zadania pragmatyczne, takie jak np.: identyfikowanie autorstwa danej treści (tzw., stylometry), a także automatyzacja procesu translacyjnego (czyli tworzenie tłumaczeń masowych).

Warto wspomnieć, że przetwarzanie języka naturalnego jest wykorzystywane w wielu dziedzinach. W medycynie pozwala na analizowanie badań i wyników pacjentów, a także diagnozowanie chorób. W e-commerce pomaga przy wyszukiwaniu produktów oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania klienta za pomocą chatbot-ów.

W biznesie natomiast stosuje się go do automatyzacji procesu obsługi klienta oraz analizowania opinii o firmie czy jej produktach (tzw., sentiment analysis). Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na negatywne komentarze lub sugestie konsumenta.

Przetwarzanie języka naturalnego ma wiele zastosowań również w administracji publicznej – np.: podczas obrony prac dyplomowych przez uczniów szkół średnich mogą być one sprawdzane automatycznie pod względem plagiatowości dzięki programowi Noplag.com

Podsumowując, przetwarzanie języka naturalnego to niezbędna technologia dla każdej branży wymagającej pracy z tekstem i danymi tekstowymi. Pozwala ono osiągnąć lepszą efektywność działania firmy, poprawić jakość usług oferowanych konsumentom oraz ułatwić codzienną pracę wielu specjalistom zajmującym się różnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Nie sposób odmienić faktu: rosnący wpływ automatyki i sztucznej inteligencji na nasze życie jest nieunikniony. Jednak przetwarzanie języka naturalnego to nie tylko narzędzie do usprawnienia procesów biznesowych, ale także sposób na zrozumienie siebie nawzajem – w końcu najważniejszą cechą człowieczeństwa jest umiejętność porozumiewania się!

Wezwanie do działania: Zapoznaj się z możliwościami Przetwarzania języka naturalnego na stronie https://www.zdrowedzieci.pl/ i wykorzystaj je w swojej pracy lub codziennym życiu.

Link tag HTML : Zapoznaj się z możliwościami Przetwarzania języka naturalnego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here