beton

Beton jest materiałem budowlanym powstałym z połączenia cementu z wodą z kruszywem. W zależności od pożądanych właściwości gotowego materiału, dobierana jest średnica ziaren kruszywa. Jest to najczęściej żwir lub piasek.

Obecne spotykamy podział betonu ze względu na ciężar właściwy. W tej klasyfikacji możemy wyróżnić beton lekki, zwykły i ciężki. Kolejnym, bardziej szczegółowym podziałem jest podział ze względu na odporność na ściskanie. Ze względu na ten parametr wyróżniamy klasy betonu. Beton lekki, zwykły i ciężki można podzielić na kilka klas. Do wytworzenia betonu o wysokich właściwościach wytrzymałościowych stosuje się kruszywo wysokiej klasy. Podział na klasy betonu pozwala na dostosowanie odpowiedniego typu betonu do oczekiwanych właściwości danego elementu konstrukcyjnego.

Rodzaje betonu są także klasyfikowane ze względu na zastosowanie. Mieszanki są wzbogacone o dodatki chemiczne czy mineralne, które wpływają korzystnie na jakość betonu. Mogą one powodować zmniejszenie czasu twardnienia czy ciężaru oraz zmieniać właściwości materiału podczas obróbki. Możemy spotkać się z betonem polimerowym, jamistym, autoklawizowanym, żużlobetonem czy asfaltobetonem.

Beton polimerowy to beton, gdzie cement został zastąpiony spoiwem syntetycznym. Ten rodzaj betonu charakteryzuje się dużą odpornością na związki chemiczne i wysoką zdolnością do przenoszenia dużych obciążeń. Nie ulega erozji i jest odporny na ujemne temperatury.

Beton jamisty, inaczej nazywany wodoprzepuszczalnym, jest rodzajem betonu, gdzie zastosowano ziarna kruszywa o dużej średnicy. Jest trwały, mrozoodporny, przepuszcza wodę i jest możliwy do zabarwienia. Beton jamisty stosowany jest jako podbudowa dla boisk sportowych, bieżni, kortów tenisowych, a także jako utwardzone ścieżki.

Autoklawizowany beton stosowany jest do budowy elementów ścian, charakteryzuje się bardzo wysoką izolacją termiczną. Żużlobeton jest rodzajem lekkiego betonu z dodatkiem gipsu lub wapna. Stosowany do wyrobu pustaków oraz płyt gipsowych. Ten rodzaj betonu jest stosunkowo tanim i wytrzymałym materiałem.

Asfaltobeton jest mieszaniną piasku, wypełniacza oraz asfaltu. Jest szeroko stosowany do wyrobu nawierzchni drogowych. Asfaltobeton można podzielić na różne typy, ze względu na zastosowanie i właściwości. Wyróżniamy beton asfaltowy, asfalt lany, porowaty, piaskowy czy mastyks grysowy. Może też być stosowany jako podbudowa. Charakteryzuje się wysoką odpornością na zniszczenia i warunki atmosferyczne oraz bardzo dużą wytrzymałością.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here