Odliczenia od przychodu to kwoty, które przedsiębiorca może odjąć od swojego dochodu, dzięki czemu obniża podstawę opodatkowania. W Polsce istnieje wiele rodzajów kosztów i wydatków, których wartość można zaliczyć do tych kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie wysokości podatku dochodowego oraz poprawa sytuacji finansowej firmy.

Odsetki od kredytów i pożyczek

W dzisiejszych czasach wiele osób korzysta z różnego rodzaju kredytów i pożyczek, aby sfinansować swoje potrzeby finansowe. Jednakże, często zapominają o tym, że odsetki od tych kredytów lub pożyczek są jednym z czynników wpływających na ich przychód.

Odsetki to kwota pieniędzy płatna za korzystanie z kapitału udzielonego przez instytucję finansową. Odliczenie tej sumy może znacznie wpłynąć na wysokość podatku dochodowego osoby prywatnej lub firmy.

Jeśli chodzi o przedsiębiorczość w Polsce to sytuacja jest bardzo specyficzna. Wiele firm decyduje się na brak spłacania rat w celu uzyskania lepszej pozycji rynkowej czy polepszenia wyników działalności gospodarczej poprzez inwestowanie środków własnych do rozwoju biznesu.

Jednakże takie podejście może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla zdolności finansowej danej firmy oraz prowadzić ją do problemu ze spłatami zadłużeń – co wiążę się nie tylko ryzykiem utraty aktywóści ale także kosztownym procesem windykacji należności (przez agencję recouvery).

Jak więc uniknąć tych problem? Istnieją sposoby zmniejszenia obciążenia podatkowego właśnie dzięki odpisom odsetek.

Jeśli chodzi o osoby prywatne, to w przypadku kredytu hipotecznego lub pożyczki na zakup mieszkania można skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Wysokość odpisu wynosi 19% wartości zapłaconych przez podatnika odsetek i rat kapitałowych do kwoty maksymalnie 48 tysięcy złotych rocznie.

Podobna sytuacja ma miejsce przy kredycie studenckim – również tutaj możliwe jest dokonanie odpisu odsetkowego za wydatki poniesione na cele edukacyjne. Odpis ten może wynieść nawet do wysokości sześciu procent sumy udzielonej pomocy finansowej, czyli np. dla studenta uzyskującego wsparcie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego będzie to około trzech tysięcy złotych rocznie.

W przypadku firm istnieje wiele sposobów redukcji kosztów poprzez odpowiednią politykę inwestycyjną oraz korzystania z różnych form leasingowych (np samochody czy sprzęt budowlany).

Każda firma musi przede wszystkim mieć jasno sprecyzowaną strategię działania – celowo podejmowane decyzje powinny być oparte nie tylko na ogólnodostępnej wiedzy ale także indywidualnym planowaniu działań dostosowywanych pod dany model biznesowy firmy – dzięki temu łatwiejsze staje się monitorowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Podsumowując, warto pamiętać o tym, że odsetki stanowią część wydatków związanych z kredytem lub pożyczką i mogą wpłynąć na przychód osoby prywatnej lub firmy. Dlatego też koniecznie należy skorzystać ze sposobów redukcji kosztów poprzez odpowiednie odpisy podatkowe oraz politykę inwestycyjną dopasowaną do indywidualnych potrzeb danej organizacji czy jednostki gospodarczej – to właśnie one pozwalają na maksymalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych i uniknięcie problemu zadłużeń w przyszłości.

Odlicza się od przychodu wiele różnych elementów, takich jak koszty uzyskania przychodów czy też ulgi podatkowe. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i poznać szczegóły dotyczące odliczeń od dochodu w Polsce, zapraszamy do skorzystania z informacji udostępnionych przez portal Inwestycyjna Wolność: https://www.inwestycyjnawolnosc.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here