Czy firma rozlicza PIT?
Czy firma rozlicza PIT?

Tak, firma rozlicza PIT za swoich pracowników.

Jak sprawdzić, czy firma rozlicza PIT za pracowników?

Czy firma rozlicza PIT?

Współczesny świat biznesu stawia przed pracownikami wiele wymagań, które z kolei wpływają na ich sytuację finansową. Jednym z najważniejszych elementów w tej kwestii jest płatność podatkowa – czyli uiszczenie należnych kwot do budżetu państwa. W tym kontekście warto dowiedzieć się, czy nasz pracodawca wykonuje swoje obowiązki i rozlicza PIT za swoich pracowników.

Jak sprawdzić, czy firma rozlicza PIT za pracowników? Przede wszystkim warto skonsultować się ze specjalistą od rachunkowości lub doradcą podatkowym. Taka osoba będzie mogła przeanalizować dokumenty firmowe i zweryfikować poprawność przeprowadzonego procesu księgowego oraz spójność wynikających z niego danych.

Inną opcją jest samodzielne sprawdzenie informacji o firmie na stronie Ministerstwa Finansów (https://www.pit.pl/). Dzięki temu narzędziu możemy poznać wysokość przychodu firmy oraz jej zadłużenie względem urzędu skarbowego. Oczywiście takie dane nie są jednoznacznie powiązane ze sposobem prowadzenia przez daną organizację polityki kadrowej i opłaceniem należytej sumy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jednak stanowi to dobry punkt wyjścia dla dalszej analizy.

Innym sposobem jest skorzystanie z usługi e-Deklaracje, która umożliwia wgląd do dokumentów podatkowych pracodawcy. Warto jednak pamiętać, że takie informacje są chronione przez tajemnicę przedsiębiorstwa i mogą zostać udostępnione jedynie na wniosek uprawnionych organów państwowych.

Jeszcze innym rozwiązaniem jest poproszenie o wydrukowanie lub przysłanie kopii PIT-11 – formularza służącego do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy. Pracownik powinien otrzymać ten dokument najpóźniej do końca lutego roku następującego po danym okresie rozliczeniowym (czyli np. za 2020 r., PIT-11 należy dostarczyć pracownikom w terminie nie późniejszym niż 28 lutego 2021 r.). Zawiera on m.in.: nazwy i numery NIP pracownika oraz jego miejsce zamieszkania; kwoty przychodu uzyskanego przez osobę fizyczną; koszty uzyskania przychodu oraz wysokość pobranego zaliczki na podatek dochodowy.

W przypadku braku możliwości sprawdzenia informacji dotyczących firmy warto porozmawiać bezpośrednio z przełożonym bądź działem HR organizacji. Osoby te będą mogły odpowiedzieć na pytania dotyczące procesu księgowego i rozliczeń podatkowych.

Podsumowując, w dzisiejszych czasach każdy pracownik powinien mieć świadomość swoich praw oraz obowiązków związanych z płatnością podatkową. Dlatego warto sprawdzić, czy nasz pracodawca rzetelnie spełnia swoje zadania – np. poprzez skonsultowanie się ze specjalistami lub uzyskanie informacji bezpośrednio od organizacji. W ten sposób unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek wynikających m.in. z niedopłacenia należnej sumy PIT-u przez firmę działającą na rynku pracy!

Tak, prosimy skorzystać z naszej strony internetowej https://www.diapazon.pl/ w celu uzyskania informacji dotyczącej rozliczania PIT przez firmę. Zapraszamy do działania!

https://www.diapazon.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here