Po śmierci osoby zazwyczaj pojawiają się różnego rodzaju formalności, w tym także kwestie podatkowe. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego fakt zgonu i jakie są tego konsekwencje. Odpowiedź na to pytanie może być uzależniona od wielu czynników, takich jak posiadane przez osobę majątki lub dochody oraz ustalone wcześniej umowy i testamenty.

Czy po śmierci trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

Czy po śmierci trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego? To pytanie, które wielu ludzi zadaje sobie w tak trudnym czasie. Odpowiedź na to pytanie jest zależna od kilku czynników.

Po pierwsze, należy określić, jakie dochody osiągała osoba zmarła przed swoją śmiercią. Jeśli były one niskie lub zerowe, nie ma potrzeby informowania o tym Urzędu Skarbowego. Jednakże jeśli posiadał on większą ilość aktywów finansowych oraz źródeł dochodów i inwestycji – konieczne będzie powiadomienie odpowiednich instytucji.

W przypadku dziedziczenia majątku przez spadkobiercę istnieje obowiązek rozliczenia podatkowego za całość przychodów uzyskiwanych przez osobę zmarłą do dnia jej odejścia ze światy a także tych wynikających ze sprzedaży posiadanych dóbr materialnych czy też wypracowywanymi np. odsetek bankowych itp.. Wszelkie wpływy i koszty poniesione w procesach dziedziczenia muszą być szczegółowo udokumentowane poprzez sporządzenie protokołu ustanawiającego nabycia praw majątkowych po osobie zmarłej – testamentem bądź według przepisów kodeksu cywilnego (tzw sukcesja ustawowa).

Jeżeli jednak między spadkobiercami dochodzi do konfliktów, które opóźniają proces dziedziczenia lub też nie ma jednoznacznej decyzji co do podziału majątku – zaistnieje potrzeba ustanowienia przez sąd spadku. W takim przypadku obowiązek rozliczeń podatkowych przechodzi na osoby wyznaczone w testamencie bądź według przepisów kodeksu cywilnego.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na to, że nawet jeśli dana osoba przed swoją śmiercią nie posiadała żadnych aktywów finansowych czy inwestycji – należy poinformować o jej odejściu instytucję ubezpieczeniowe (np. ZUS) oraz inne placówki państwowe np. Urząd Stanu Cywilnego czy Straż Pożarna

Warto również wspomnieć o tym, że informacja ta może być wymagana przy ubieganiu się przez rodzinę pozostałych członków rodziny jako beneficjentowi programy pomocy społecznej i socjalnej dla osób pozbawionych opieki/środków utrzymania jak również uzyskaniu zwolnienia od kosztownej składki ABW w sytuacji posiadania broni palnej.

Podsumowanie: Czy po śmierci trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego? Tak – ale tylko wtedy gdy zmarły posiada dużo aktywów finansowych i źródeł dochodowego a także by dokonać rozliczeń podatkowych w przypadku dziedziczenia. W każdym innym przypadku, zwrócenie się do instytucji rządowej (np. ZUS) wystarczy aby poinformować o odejściu bliskiej osoby i uzyskać pomoc przy formalnościach pośmiertnych.

Dlatego też warto zastanowić się nad tym, jakie działania należy podjąć w tak trudnym momencie i skonsultować swoje decyzje ze specjalistą ds. finansów lub prawnikiem – co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnego stresu oraz zapewni profesjonalną pomoc dla pozostawionej rodziny czy spadkobierców łącznie z poprowadzeniem procesów dziedziczenia majątkowego a także wszelkich innych kwestii prawno-finansowych wymagających uregulowania po śmierci najbliższej osoby..

Tak, po śmierci trzeba zgłosić do urzędu skarbowego fakt zgonu oraz wszelkie zmiany w posiadanych przez osobę dokumentach finansowych. W tym celu należy złożyć deklarację PIT-11 lub PIT-8AR i dostarczyć ją osobiście lub przesłać pocztą na adres właściwego dla danego miejsca zamieszkania urzędu skarbowego.

Dla więcej informacji kliknij tutaj

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here