Ile wynosi składka ZUS dla samozatrudnionych?
Ile wynosi składka ZUS dla samozatrudnionych?

Ile wynosi składka ZUS dla samozatrudnionych? Składka ta zależy od wysokości osiąganego dochodu oraz wybranej formy opłacania ubezpieczeń. Poniżej przedstawiam orientacyjne wartości składek na rok 2021:

– podstawa wymiaru składek (minimalna) – 1399,68 zł
– stawki procentowe: emerytalna – 19,52%, rentowa – 8%, chorobowa -2,45%
– maksymalny limit miesięcznego przychodu stanowiący podstawę obliczenia odprowadzanych składek to kwota równa dziesięciokrotnej minimalnej krajowej (czyli w roku bieżącym wynoszącej około 17 tys. zł).

Składka ZUS dla samozatrudnionych – ile wynosi?

Składka ZUS dla samozatrudnionych – ile wynosi?

Dla wielu osób, które decydują się na pracę jako samozatrudnieni, jednym z najważniejszych aspektów jest wysokość składek ZUS. Jest to bowiem ważny element życia zawodowego i finansowego każdego przedsiębiorcy. W Polsce obowiązują określone stawki składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne dla tej grupy ludzi.

Warto wiedzieć, że kwota składki podlega zmianom co pewien czas i uzależniona jest od różnych czynników takich jak dochód czy status osoby płacącej daninę. Dlatego warto poznać aktualną sytuację dotyczącą wysokości tych opłat.

Obecnie przewiduje się dwie formy rozliczeń: ryczałt lub książkę przychodów i rozchodów (KPiR). Osoba wykorzystująca pierwszy sposób musi zaprzestać działalności po upływie roku kalendarzowego jeśli jej dochody będą mniejsze niż próg minimalnego wynagrodzenia za pracę (2021 rok – 2600 zł brutto).

Osoby korzystające ze sposobu KPiR mogą prowadzić swoją działalność bez ograniczeń czasowych jednakże obowiązkowe są miesięczne wpisy do ewidencji przychodu otrzymywanych przez klienta a także kosztach ponoszonych na prowadzenie swojego biznesu.

W przypadku ryczałtu koszt opłat wynosi 392,40 zł miesięcznie i dotyczy dwóch składników: emerytalnego oraz rentowego. Warto zaznaczyć, że w pierwszym roku działalności można skorzystać ze zwolnienia z opłaty za ZUS (o ile dochód nie przekroczy prógu minimalnego).

Jeśli chodzi o KPiR to wysokość kosztów uzależniona jest od osiąganego przez przedsiębiorcę przychodu. W tym przypadku suma wpłaconych pieniędzy będzie różnić się dla każdego klienta indywidualnie. Przedsiębiorcy muszą pamiętać również o dodatkowej kwocie – czyli około 319 złotych miesięcznie – która stanowi podatek zdrowotny.

Należy jednakże wspomnieć także o możliwości zmniejszenia sumy należnej do ZUS poprzez rozliczenie ulgi abolicyjnej lub też korzystanie ze stawki preferencyjnej obowiązującej m.in dla osób powracających po przerwie macierzyńskiej czy chorobowej.

Podsumowanie

Jak widać, odpowiedź na pytanie „ile wynosi składka ZUS dla samozatrudnionych” jest bardzo rozbudowana i wymaga dokładnych wyjaśnień zarówno jeśli chodzi o formy płatności jak i ich wartość finansową. Dlatego ważne jest aby przed podjęciem decyzji o prowadzeniu działalności jako samozatrudniony dokładnie przeanalizować wszystkie koszty i skonsultować się z ekspertami w tej dziedzinie.

Wezwanie do działania: Sprawdź wysokość składki ZUS dla samozatrudnionych na stronie https://www.wlasnemiejsce.pl/.

Link tagu HTML :
https://www.wlasnemiejsce.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here