Jak często powinny się odbywać szkolenia bhp pracowników

BHP to skrótowiec, który używany jest w odniesieniu do zbioru zasad, dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania obowiązków w miejscu pracy. Stosuje się go również jako określenie obszaru wiedzy, której zagadnienia obejmują dziedziny ergonomii, medycyny oraz psychologii. Warto wiedzieć, jak często powinny odbywać się szkolenia pracownicze w ramach bhp.

Rodzaje kursów

Szkolenia bezpieczeństwa higieny pracy powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców. Właściciel firmy może również zlecić organizację kursu jednostkom posiadającym uprawnienia do prowadzenia tego typu szkoleń. W ramach bhp wyróżnia się szkolenia wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich obejmują m.in. instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Powinna je odbyć każda osoba przed podjęciem pracy. Zaleca się, by pierwsze szkolenia okresowe dla kierowników odbyły się w przeciągu sześciu miesięcy od momentu zatrudnienia. W przypadku pozostałych pracowników, kurs bhp powinien zostać zorganizowany nie później niż po roku pracy.

Częstotliwość szkoleń

Forma kursów oraz czas ich trwania uzależnione są od stanowiska zajmowanego przez daną osobę. Szkolenia dla kierowników powinny być organizowane raz na pięć lat.  Minimalny czas trwania kursu to szesnaście godzin. Podobna częstotliwość szkoleń dedykowana jest pracownikom inżynieryjno-technicznym, osobom, działającym w sektorze bhp oraz jednostkom narażonym na oddziaływanie niebezpiecznych dla zdrowia czynników zewnętrznych. Kursy bhp dla robotników powinny być przeprowadzane co trzy lata. Pracownicy o podobnych kwalifikacjach, co opisana wyżej grupa, wykonujący zadania zagrażające życiu lub zdrowiu, zobowiązani są do uczestnictwa w kursach co dwanaście miesięcy. Szkolenia dla osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych powinny natomiast odbywać  się co sześć lat.

Częstotliwość kursów bhp zależy przede wszystkim od rodzaju pracy wykonywanej przez daną osobę. W przypadku wyboru partnera zewnętrznego, warto skorzystać z usług firmy Seka, gwarantującej merytoryczność szkoleń. Specjalista spoza zakładu pracy to często efektywniejsze i bardziej opłacalne rozwiązanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here